MANHID sa KAMAY o PAA 😫 Posibleng Sanhi at Tagalog Health Tips | Tusok-tusok | Peripheral Neuropathy

By | October 31, 2020

Madalas bang namamanhid ang kamay, paa o talampakan mo? Bakit nga ba namamanhid ang kamay o paa? Ano ang mga posibleng dahilan nito? Ilan lang ‘yan sa mga katanungang sinagot ko sa video na ito. Tinalakay ko ang tungkol sa peripheral neuropathy o ang pamamanhid sa mga dulong bahagi ng aking katawan—kamay, paa o talampakan. Nagbigay din ako ng ilang tips para malunasan ang pamamanhid.

❌ Walang ini-endorsong branded na gamot o produkto ang Online Doktora.

⏰ TIME STAMPS
0:00 Intro
0:15 Peripheral Neuropathy o Pamamanhid sa Kamay at Paa
0:38 Bakit Namamanhi ang Kamay o Paa?
0:43 Ano ba ang NERVE?
1:44 Mga Posibleng Sanhi ng Pamamanhid
2:45 Paano Malulunasan ang Pamamanhid?
4:49 Kailan Dapat Kumonsulta sa Doktor?

🚨 Tandaan na ugaliing kumonsulta sa isang lisensyadong manggagamot upang sapat na matugunan ang inyong mga problemang medikal. Humingi ng payo at clearance mula sa isang lisensyadong manggagamot bago gumawa ng anumang desisyon o bagay na may kinalaman sa inyong kalusugan. Tumawag sa kinauukulan o pumunta sa pinakamalapit na ospital o health facility kung may emergency.

——-

📌 MGA BATIS / REFERENCES:

National Multiple Sclerosis Society. (n.d.). Numbness or Tingling. Retrieved from https://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Numbness

Pietrangelo, A., & Hammond, N. (2019, August 05). What Causes Numbness and Tingling? Retrieved from https://www.healthline.com/health/numbness-and-tingling

The Foundation For Peripheral Neuropathy. (2020, June 09). Types of Peripheral Neuropathy & Risk Factors. Retrieved from https://www.foundationforpn.org/what-is-peripheral-neuropathy/types-risk-factors/

——-

🚨 PLEASE DO NOT REUPLOAD MY VIDEOS. ©

⚠️ PABATID: Ang impormasyong napakaloob sa video na ito o anumang post o content ng Online Doktora ay hindi kapalit ng opisyal na payong medikal. Lahat ng mababasa, mapapanood, o mapapakinggan dito ay general health and medical information lamang. Sa pag-access ng videos at iba pang content mula sa Online Doktora, walang nabubuong doctor-patient relationship kailanman. Hindi kailanman ito maituturing na medical diagnosis. Walang katiyakan na masasagot ang anumang mensaheng ipinapadala o ipapaskil sa anumang bahagi ng channel na ito.

🚨 Tandaan na ugaliing kumonsulta sa isang lisensyadong manggagamot upang sapat na matugunan ang inyong mga problemang medikal. Humingi ng payo at clearance mula sa isang lisensyadong manggagamot bago gumawa ng anumang desisyon o bagay na may kinalaman sa inyong kalusugan. Tumawag sa kinauukulan o pumunta sa pinakamalapit na ospital o health facility kung may emergency.


Category: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *